buffer_pedal_2

Buffer Pedal

Posted on Leave a commentPosted in DIY, kits

Buffer อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเสียงที่มี Impedance ต่างกัน ช่วยให้สัญญาณที่ถูกนำไปขยายต่อมีความสะอาดและชัดเจนมากขึ้น ยังมีหลายคนเข้าใจผิดที่คิดว่า Buffer เป็นตัวช่วยเพิ่มเสียงแหลมหรือเสียงที่เบาลงเนื่องจากการใช้สายสัญญาณยาวๆ ในความจริง Buffer เป็นเพียงกันชนของแหล่งสัญญาณเสียงที่แตกต่างกันและต้องไม่ไปเพิ่ม Gainให้กับแหล่งรับสัญญาณในภาคถัดไป ชุดลง PCB พร้อมใช้งาน […]

3pdt_pcb_wiring_04

3PDT PCB wiring

Posted on Leave a commentPosted in DIY, pedal parts

แผ่น pcb สำหรับสวิทบายพาสแบบ 9ขา(3pdt)ใช้เป็นตัวพักสายไฟที่จะเข้ากับสวิท 9ขา ช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบในการเดินสายไฟ หมดครับ การต่อใช้งาน ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า