ross_distortion_1

ROSS distortion tone mod

Posted on Leave a commentPosted in Custom pedal, Distortion

รับโมฯ เพิ่มตัวปรับโทนให้ปรับได้กว้างขึ้น เอฟเฟคบางรุ่นที่มีปุ่มปรับ 2 ปุ่มคือ Gain และ Level มักจะมีโทนเสียงที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่ายังขาดๆเกินไม่ครอบคลุมโทนที่ต้องการก็นำมาเพิ่มเติมส่วนที่ขาดไป สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด คลิปตัวอย่าง

fender_preamp_cab_sim_1

Fender preamp and Cabinet Simulator

Posted on Leave a commentPosted in Custom pedal, Preamp guitar, Speaker Sim

Fender preamp and Cabinet Simulator อุปกรณ์ตัวนี้เริ่มทำครั้งแรกเกือบ 10ปีที่แล้ว และให้มืออาชีพยืมไปลองใช้งานและเก็บเสียงตัวอย่างไว้ที่นี่ เป็นปรีแอมป์และ Cabinet Simulator ในกล่องเดียวกัน ใช้ได้ทั้งงานสตูดิโอและงานแสดงสด http://www.circuitfx.com/mp3/Tweed03.wav ราคา […]

multi_speaker_emulator_cab_sim_20

Multi Speaker Emulator

Posted on Leave a commentPosted in Custom pedal, Preamp guitar, Speaker Sim

Multi Speaker Emulator Multi Speaker Emulator หรือ Multi Cab Sim เป็นปรีแอมป์กีต้าร์ที่มาพร้อมวงจรจำลองเสียงตู้ลำโพงแอมป์ สำหรับต่อพ่วงเข้าซาวการ์ดหรือมิกเซอร์สำหรับการบันทึกเสียงหรืองานแสดงสด จำลองเสียงตู้ลำโพง 4×12 ปรับโทนได้หลากหลาย […]

mxr_microamp_1

MXR MICRO AMP

Posted on Leave a commentPosted in Clean boost, Custom pedal

เอฟเฟคคลีนบูสเสียงสะอาด ที่สามารถใช้งานให้เป็นบัฟเฟอร์หรือปรีแอม์ตามชื่อเรียก ทรูบายพาส ไฟเลี้ยง 9โวล์ดีซี ราคา 1000 บาท Price: 36 usd. shipping not include ติดต่อสอบถาม […]

Bass micro tube

BASS PREAMP BMT3000

Posted on Leave a commentPosted in BASS PREAMP, Custom pedal, Preamp guitar, Speaker Sim

BASS PREAMP MICRO TUBE 3000 งานโมฯเบสปรีแอมป์ชื่อดังจากยุโรป โดยการเพิ่มชุดโทนคอนโทรลและDI out (Direct record) บัฟเฟอร์บายพาส ไฟเลี้ยง 9โวล์ดีซี ราคา3600 บาท […]