สวิท Hot/Cold และ Phase

Super (Mini) Amp Guitar LM386

Posted on Posted in Custom pedal, Speaker Sim
Super (Mini) Amp Guitar.พร้อม Loop Send-Return และ Speaker Cab Sim
  • ความดังประมาณ 300 มิลลิวัตต์
  • ใช้เป็นแอมป์ซ้อมในห้องนอน หรือ จะเอาไปต่อเข้าช่อง Line-in ของ Mixer ก็ได้เพราะมี Speaker Cab Sim ในตัว
  • สวิท Boost สำหรับ เอฟเฟคใน Loop Send-Return
  • สวิทเลือกความแรงเอาท์พุท Phone/Mixer
  • ต่อพ่วงลำโพงได้ทุกขนาด ขับลำโพง 12นิ้วก็ได้ความดังเพิ่มขึ้น
  • งานกัดลายหน้ากล่อง (ไม่รับงานทำสีหน้ากล่อง)
  •  ราคา 1250 บาท

Leave a Reply