elite_chorus_4

ELITE CHORUS

Posted on Posted in Custom pedal, Modulator

ELITE CHORUS
elite_chorus_1
งานดัดแปลงผสมผสานวงจร SMALL CLONE CHORUS เข้ากับวงจรอื่นๆเพื่อเพิ่มมิติของเสียงคอรัสให้มีเสียงคล้ายตู้หมุน Leslie ปนออกมา

  • Rate/Depth/Blend/Switch mode
  • ไฟเลี้ยง 9Vdc
  • ราคา 2400 บาท รับประกับ 1ปี
  • ส่งของภายใน 7 วันหลังโอน
  • งานสั่งทำไม่มีเก็บไว้รอจำหน่าย
  • ติดต่อสอบถาม

Elite Chorus

Leave a Reply