3pdt_pcb_wiring

3PDT PCB wiring

Posted on Posted in DIY, pedal parts

แผ่น pcb สำหรับสวิทบายพาสแบบ 9ขา(3pdt)ใช้เป็นตัวพักสายไฟที่จะเข้ากับสวิท 9ขา ช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบในการเดินสายไฟ

Leave a Reply